ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนบ้านนาพู่

วันศุกร์ที่ 20 เดือน มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านนาพู่ มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชีแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน นโยบายการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาพู่ และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนบ้านนาพู่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านทวี  กุลแก้ว เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านรองฯ สมจันทร์  ชิยางคะบุตร เป็นคนกล่าวรายงาน และโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการก็ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนโดยพูดถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาและจะดำเนินต่อไปในภายภาคหน้า ถัดมาท่านรองสมจันทร์  ชิยางคะบุตร ก็ได้พบปะกับผู้ปกครองในเรื่องงานวิชาการที่ท่านได้รับมอบหมาย ถัดมาก็เป็นงานวัิดผลประเมินผล โดยผู้บรรยายคือคุณครูเอกภพ  จันทร์กลิ่น รับผิดชอบงานวัดผลประเมินผล และงานทะเบียน หลังจากนั้นก็มีการพบปะของบริษัทเอ ไอ เอ มาบอกถึงโครงการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน สุดท้่ายเป็นคุณครูโชคดี  มุลาลี ที่พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน และพูดถึงเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนตามงานที่ท่านได้รับมอบหมายมา สุดท้ายผู้ปกครองนักเรียนแยกย้ายเข้าพบครูประจำชั้นในแต่ละชั้น

IMG_1191_resize IMG_1195_resize IMG_1206_resize IMG_1213_resize IMG_1222_resize IMG_1228_resize IMG_1234_resize IMG_1237_resize IMG_1239_resize IMG_1242_resize IMG_1246_resize IMG_1270_resize IMG_1273_resize IMG_1277_resize

Advertisements

One thought on “ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนบ้านนาพู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s