แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านนาพู่ 2556

1. โครงการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานาพู่

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

5. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. โครงการเรียนฟรีgiupofu 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

7. โครงการพัฒนาบุคลากร

8.. โครงการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน

9.. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

10. โครงการพัฒนางานการเงินบัญชี

11. โครงการพัฒนางานพัสดุ

12. โครงการการจัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์

13. โครงการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค

14 โครงการซ่อมแซมคุรุภัณฑ์

15. โครงการพัฒนางานธุรการ

16. โครงการรับนักเรียน

17. โครงการให้บริการนักเรียนขาดแคลน

18. โครงการอนามัยส่วนบุคคล

19. โครงการกีฬาภายในโรงเรียนและกีฬากลุ่ม

20. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

21 โครงการพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

22 โครงการวันสำคัญ

23. โครงการจัดวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

24. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ

25. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณอาคารสถานที่

26 โครงการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

27. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

28. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน

29. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

30.โครงการสานสายใยศิษย์รัก

คำนำ

นโยบายของโรงเรียนบ้านนาพู่

ปกแผนปฏิบัติการปี 2556

แผนปฏิบัติการบ้านนาพู่ 2556

ภาคผนวก

Advertisements

One thought on “แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านนาพู่ 2556

  1. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us
    so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
    and will be tweeting this to my followers! Great blog and
    terrific design.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s