อบรม Tablet ที่โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท

วันนี้เป็นวันอบรมวันแรกของรุ่นที่ 2 ในการอบรมเิชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยโรงเรียนบ้านนาพู่ได้ส่งบุคลากร 2 คน มารับการอบรม คือคุณครูสมนึก  วรวิเศษ และ คุณครูบุญชื่น บึงจันทร์ โดยบุคลากรของโรงเรียนอีกคนหนึ่งมารับหน้าที่เป็นวิทยากร คือคุณครูเอกภพ  จันทร์กลิ่น บรรยากาศในงาน ตามนี้เลยครับ

DSC_1416 DSC_1418 DSC_1424 DSC_1431 DSC_1437 DSC_1442 DSC_1449 DSC_1458 DSC_1461 DSC_1469 DSC_1486 DSC_1521

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s